Licencjonowanie wzorów

Licencja na jeden wzór z portfolioCena
Bez wyłączności, użytek komercyjny200zł netto
Na wyłączność, użytek komercyjny500zł netto

Licencja na wzór na zamówienieCena
Na wyłączność, użytek komercyjnyod 700zł netto

Typy licencji

 1. Grafika może mieć wielu Nabywców.
 2. Prawa autorskie i własność intelektualna pozostają po stronie Twórcy - Roksany Rutkowskiej-Grzywacz, roksidesigns. Nabywca NIE nabywa praw autorskich do Grafiki.
 3. Wraz z zakupem Grafiki Twórca udziela Nabywcy licencji bez wyłączności, bez ograniczenia ilości produktów końcowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do utrwalania i zwielokrotniania Grafiki za pomocą dostępnych metod druku na dowolnej powierzchni.
 4. Grafika może być wykorzystywana w celach prywatnych oraz komercyjnych.
 5. Nabywca nie ma prawa do odsprzedaży raportu wzoru, dalszego licencjonowania go, dzielenia się nim, tworzenia z niego produktów cyfrowych oraz sprzedaży go na stockach graficznych oraz serwisach Print on Demand; Grafika nie może być używana do brandingu ani jako znak handlowy.
 1. Wraz z zakupem Grafiki Twórca udziela Nabywcy licencji na wyłączność, bez ograniczeń terytorialnych, na okres 2 lat (licząc od dnia przekazania Grafiki Nabywcy) do utrwalania i zwielokrotniania Grafiki za pomocą dostępnych metod druku na dowolnej powierzchni.
 2. Nabywca ma wyłączne prawo do sprzedaży produktów końcowych z wykorzystaniem tej grafiki na okres dwóch lat. Przez ten czas nikt inny nie może nabyć licencji na daną Grafikę.
 3. W przypadku gotowych grafik z portfolio nie ma gwarancji kompletnej wyłączności - wzory mogły zostać zakupione przez innych klientów wcześniej w ramach licencji nie wyłącznej, o czym Twórca poinformuje Nabywcę przed wykupieniem licencji.
 4. Tylko Grafiki robione na zamówienie gwarantują kompletną wyłączność.
 5. W przypadku gotowych grafik z portfolio po zakupie przez Nabywcę, Twórca zobowiązuje się do usunięcia Grafiki z oferty na stronie oraz serwisów Print on Demand na czas 2 lat trwania licencji.
 6. Grafika może być wykorzystywana w celach prywatnych oraz komercyjnych.
 7. Nabywca nie ma prawa do odsprzedaży raportu wzoru, dalszego licencjonowania go, dzielenia się nim, tworzenia z niego produktów cyfrowych oraz sprzedaży go na stockach graficznych oraz serwisach Print on Demand; Grafika nie może być używana do brandingu ani jako znak handlowy.
 1. Wraz z zakupem Grafiki Twórca przekazuje Nabywcy Grafikę na wyłączność, wraz z prawami autorskimi do Grafiki, bez ograniczeń terytorialnych, bez ograniczeń czasowych do utrwalania zwielokrotniania Grafiki za pomocą dostępnych metod druku na dowolnej powierzchni.
 2. Wraz z nabyciem praw autorskich Nabywca ma wyłączne prawo do sprzedaży produktów końcowych z wykorzystaniem tej Grafiki.
 3. Tylko Grafiki robione na zamówienie gwarantują kompletną wyłączność.
 4. Grafika może być wykorzystywana w celach prywatnych oraz komercyjnych.